Naše portfolio

Střelecké kurzy Nové techniky bojové střelby jsou zaměřeny na kompletní zvládnutí manipulace a střelby z ručních krátkých i dlouhých palných zbraní (pistole/revolver, út. puška/karabina, brokovnice, samopal, kulomet). Zpravidla jsou složeny z jednodenních modulů, Modul I - základní, Modul II – pokročilý, Modul III – kompletní a Moduly Specifika. Podmínkou absolvování modulu vyšší kategorie je úspěšné absolvování modulu nižší kategorie. Střelecké kurzy Nové techniky bojové střelby jsou určeny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé střelce, kteří mají zájem si rozšířit své znalosti a osvojit nové poznatky z oblasti střelectví.
Hlavním cílem výukovo-výcvikového procesu střeleckého systému Nové techniky bojové střelby je, aby účastník v jeho průběhu získal a osvojil si maximum dovedností dostatečných pro svou absolutní samostatnost a pro realizaci svého dalšího osobního rozvoje.
Úspěšní absolventi získají osvědčení o úspěšném absolvování konkrétního modulu Nové techniky bojové střelby s mezinárodní platností  a s výčtem zvládnutých témat.
K absolvování kurzu není potřeba vlastnit zbraň, střelivo ani zbrojní průkaz. Kompletní organizaci zajišťuje NTCS.PRO "fessional" a další servisní složky.

Pistole

Modul I je vstupní úrovní, která je navržena tak, aby absolvent získal základní dovednosti potřebné ke zvládnutí bezpečné manipulace s krátkou zbraní - pistolí, technice střelby a úspěšnému zasažení cíle střelbou. Jednotlivými tématy budou mimo jiné bezpečnostní zásady, procedury manipulace se zbraní, pozice se zbraní, principy střelby, různé druhy palby, střelba na více cílů, aj.

Modul II navazuje na Modul I a je zaměřen na zvládnutí manipulace a střelby z pistole v elementárních situacích, kdy je možno ji použít, resp. v nutné obraně. Absolvent získá dovednosti potřebné ke zvládnutí střelby z různých poloh, střelby za pohybu střelce i cíle a potřebné ke správnému rozhodnutí kdy a jak střílet.

Modul III navazuje na Modul II a v jeho průběhu je kladen důraz na aplikaci všech doposud získaných dovedností. Absolvent jeho absolvováním získává další dovednosti v manipulaci a střelbě z pistole potřebné ke zvládnutí střelby na velmi krátkou vzdálenost, do všech směrů, a to vše z různých poloh.

Moduly Specifika jsou navazující tematicky zaměřené jednodenní moduly zaměřené na rozvoj dovedností v různých situacích (např. za snížené viditelnosti/nedostatku přirozeného světla, ve vozidle a v obydlí, aj.). Absolvování modulů specifik je podmíněno úspěšným absolvováním Modulu II.

Útočná puška

Modul I je vstupní úrovní, které je navržena tak, aby absolvent získal základní dovednosti potřebné ke zvládnutí bezpečné manipulace s dlouhou zbraní – útočnou puškou/karabinou, technice střelby a úspěšnému zasažení cíle střelbou. Absolventi mimo jiné zvládnou témata bezpečnostní zásady, procedury manipulace se zbraní, principy střelby, střelba z různých poloh, aj.

V Modulu II, který navazuje na Modul I se jedná o pokročilou úroveň manipulace a střelby s dlouhou zbraní – útočnou puškou/karabinou, která navazuje na výchozí úroveň, Modul I. Absolvent získá dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí manipulace a střelby v sebeobranných, útočných a obranných situacích a do vzdálenosti 400m.

Modul III navazuje na Modul II a je zaměřen na kompletní zvládnutí manipulace a střelby z útočné pušky/karabiny v situacích ohrožení CBRN prostředky a při použití balistické ochrany jednotlivce.

Moduly Specifika jsou navazující tematicky zaměřené jednodenní moduly zaměřené na rozvoj dovedností v různých situacích (např. na vzdálenost 400-600m, za snížené viditelnosti/nedostatku přirozeného světla, aj.) Absolvování modulů specifik je podmíněno úspěšným absolvováním Modulu II.

Brokovnice

Modul I je vstupní úrovní, která je navržena tak, aby absolvent získal základní dovednosti potřebné ke zvládnutí bezpečné manipulace s dlouhou zbraní - brokovnicí, technice střelby a úspěšnému zasažení cíle střelbou. Jednotlivými tématy budou mimo jiné bezpečnostní zásady, druhy střeliva, procedury manipulace se zbraní, pozice se zbraní, principy střelby, druhy palby, střelba na více cílů, záměna střeliva aj.

Samopal

Modul I je vstupní úrovní, která je navržena tak, aby absolvent získal základní dovednosti potřebné ke zvládnutí bezpečné manipulace s dlouhou zbraní - samopalem, technice střelby a úspěšnému zasažení cíle střelbou. Jednotlivými tématy budou mimo jiné bezpečnostní zásady, procedury manipulace se zbraní, pozice se zbraní, principy střelby, různé druhy palby, střelba na více cílů aj.

Trénink s Brutem

Jednodenní opakovací/tréninkové střelby s Brutem systémem Nové techniky bojové střelby. Podmínkou pro účast je předchozí absolvování Modulu II konkrétní zbraně (pistole, útočná puška, brokovnice, samopal), na kterou bude trénink zaměřen.

Příprava na získání zbrojního průkazu

Přípravný kurz ke zkouškám pro získání zbrojního průkazu. Realizujeme ve spolupráci se střelnicí Malý Újezd okr. Mělník. Kurz je složen z teoretické části (znalost právních předpisů, nauky o zbraních a střelivu a zdravotnického minima) a praktické části (bezpečná manipulace a střelba se zbraní a střelivem, střelba na pevný cíl).

Akce na míru

Realizace akcí dle konkrétních požadavků klienta se zaměřením zejména na střelectví dále adrenalin, adventure případně survive. Zpravidla je součástí akcí catering i ubytování.

Individuální kurzy

Individuální výuka a výcvik střeleckého systému Nové techniky Bojové Střelby je výuka a výcvik, který je realizován formou vzdělávacího programu pro jediného účastníka. Tato forma výuky a výcviku se částečně blíží tréninkovému procesu. Důraz v jejím průběhu je kladen zejména na precizní zvládnutí jednotlivých činností a osvojení si střeleckých dovedností. Základním obsahem individuální výuky a výcviku jsou obdobná témata jako ve formě skupinové.

Individuální výuka a výcvik Nových technik bojové střelby je vhodná zejména pro zájemce požadující diskrétnost, individuální přístup a dokonalejší zvládnutí činností z oblasti manipulace a střelby s palnými zbraněmi.

Konzultace a poradenství

Činnosti v oblasti spolupráce, logistické podpory a zajištění zejména pro výkon činností bezpečnostního a obranného charakteru, např.:

  • poradenství v oblasti budování střelnic a balistických posudků
  • prostorového zabezpečení výuky a výcviku
  • materiálního zabezpečení výkuky a výcviku
  • zabezpečení lidských zdrojů pro vedení výuky a výcviku
  • organizování různorodých akcí s branně bezpečnostní tématikou pro příslušníky tuzemských i zahraničních bezpečnostních sborů i ozbrojených sil a zájemce z řad veřejnosti
  • testování (výzbroje, výstroje a ostatního vybavení, zaměstnanců, standardních postupů atd.)
+420 778 070 107    office@ntcs.pro

© 2016-2021   Společnost podnikatelů NTCS.PRO | Užití obsahu bez souhlasu autora zakázáno | Chráníme osobní údaje
Tvorba webových stránek carl.cz

Tento web používá k měření návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu s tím souhlasíte.

Rozumím