Pistole Baseline

Vstupní úroveň, která je určena široké veřejnosti bez zkušeností se zbraněmi, ale i např. pro profesionály, kteří neznají švýcarský střelecký systém NTCS®/NTTC® a zajímá je jak bezpečně, jednoduše a efektivně pracovat s danou zbraní.

Pistole Advanced

Navazující kurzy jsou určené absolventům kurzů Baseline. Abyste z nich vytěžili maximum, je nezbytné mít zautomatizované základní dovednosti, bezvadně zvládat bezpečnou manipulaci a střelbu v stoji, kleku i lehu na různé vzdálenosti.

Pistole Refresh

Tyto kurzy jsou určeny všem absolventům kurzů kterékoli náročnosti. Náš společný cíl je zvýšení úrovně Vašich střeleckých a střelecko-taktických dovedností. Různorodá cvičení, sebereflexe a zpětná vazba instruktora jsou pilíře Vašeho růstu.

Pistole Specifika

Řešení krizových situací v různých podmínkách může vyžadovat určité výjimky. Pro správné reakce v těchto situacích je potřeba mít bezvadně zvládnutou bezpečnost a kompletní manipulaci dle NTCS®/NTTC® v různých směrech i polohách.