Vzdělávací program NTCS.PRO“fessional“ Vzdělávací program NTCS.PRO“fessional“

Vzdělávací program NTCS.PRO“fessional“

Primárním stavebním kamenem je vybudování správné filosofie práce se zbraní. Pokud máte správnou filosofii, je jedno, jakou zbraň držíte v rukou. 

Dalším je manipulace. Bezpečná, co nejjednodušší a nejefektivnější. Jednotlivé procedury musí být úspěšně prováděny v krizi v zátěžové situaci, tomu je potřeba bezpodmínečně podřídit jakýkoli nácvik. 

Posledním je pak technická disciplína střelba a zasažení cíle. Překvapením pro mnohé možná bude, že „trefit se“ je pouhých 20% práce se zbraní. 

Vše, co bylo výše uvedeno zahrnuje organizovaný proces učení a zvyšování výkonnosti formou sportovního tréninku, souvisí s antropomotorikou, biomechanikou, nervovým řízením a regulací pohybu, pedagogikou, metodologií, atd. Nejde pouze o napodobení a cyklické opakování pohybového úkolu, ale o vzájemné vztahy mezi procesy morfologicko-funkčních adaptací, motorického učení a psychosociální interakce. 

K tomu, aby byl zajištěn Váš rozvoj a dosažena nejvyšší možná úroveň Vaší výkonnosti v oblasti střelectví, je potřeba znát a respektovat řadu zákonitostí a přihlížet k Vašim individuálním schopnostem a možnostem. To bez kvalitního vzdělání v oblasti výchovy, sportu a zkušeností z oblasti střelectví a reálného použití zbraní není možné.

Základní kurzy jsou označeny čísly 1 a 2, zpravidla jsou organizovány společně a to jako víkendový kurz. Pak je na ně jedním až vícedenními kurzy navazováno. 

V průběh kurzů je vždy dodržována 100% bezpečnost. Její alfou i omegou jsou 4 základní bezpečnostní pravidla, která každý účastník musí od počátku bezpečně znát, rozumět jim a umět je reprodukovat. Ve výuce je uplatňováno 10 didaktických zásad a v celém průběhu všech kurzů je kladen důraz na efektivní spotřebu materiálu. 

Jako základní linie a komplexní základ pro střelce je doporučeno absolvovat prvotně kurz na krátkou zbraň a po té pokračovat kurzem na dlouhou zbraň. Po jejich absolvování navázat dle zaměření, na krátkou zbraň Pi 3, na dlouhou zbraň IAD/TAI/SOP. 

Více o systému

Instruktoři

Milan

Milan "Brut" Hrubý

 

hlavní instruktor a leader systému NTCS®/NTTC® v České republice

25 let praxe v řadových i velitelských pozicích v armádních i policejních jednotkách a součástech, např. speciálních sil, taktického průzkumu, operativně taktických skupin, týmů a některých dalších. Spolupracoval jak na území ČR, tak i v zahraničí, s tuzemskými i se zahraničními partnerskými jednotkami té nejvyšší úrovně vnější a vnitřní státní bezpečnosti. Reprezentoval AČR, PČR a VP a jejich součásti na mezinárodních i rezortních střeleckých a sportovních soutěžích s umístěním na stupních vítězů. Je držitelem několika uznání, certifikací, instruktorských oprávnění a titulu Mgr. v oboru Tělesná výchova a sport. Jeho nejvyšší dosaženou hodností v rezortu vnitra je podplukovník, v rezortu obrany major.

David Unger

David Unger

dlouholetý instruktor systému NTCS®/NTTC® v České republice

25 let praxe v obranných a bezpečnostních složkách, např. v průzkumných jednotkách, specializovaných celorepublikových policejních útvarech a součástech, operativně taktických skupinách a týmech. Zhruba polovinu kariéry se věnoval plánování, výuce a výcviku střelecké a taktické přípravy jako instruktor služební přípravy Policie České republiky a většinu zbývající praxe působil v přímém výkonu, kde byl specialistou na činnosti prováděné utajovaným způsobem, činnosti operativního a podpůrně operativního charakteru a činnosti sloužící k zastírání skutečného účelu jiných činností. Je držitelem několika certifikací a instruktorských oprávnění.

Josef

Josef "Prochy" Procházka

bezesporu jedna z největších osobností přesné střelby nejen v České republice, ale i v Evropě

26 let praxe v bezpečnostních složkách, instruktor přesné střelby, více než 10 let vedoucí jednotky odstřelovačů Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky, intenzivně spolupracoval se všemi evropskými protiteroristickými jednotkami a koordinoval činnost odstřelovačů v ČR. Je držitelem mnoha národních i mezinárodních úspěchů v oblasti přesné střelby i mnoha profesních uznání a ocenění. Jeho nejvyšší dosaženou hodností v rezortu vnitra je major.

Kompletní informace o Prochym najdete na jprecision.cz

Jarda Brožek

Jarda Brožek

Dlouholetý instruktor systému NTCS®/NTTC® v České republice.

22 let praxe v obranných a bezpečnostních složkách, dlouholetý instruktor střelecké a taktické přípravy Městské policie
Jablonec nad Nisou, kde úspěšně zavedl systém NTCS®/NTTC® jako jednu z povinných součástí služební přípravy strážníků
pro výkon služby.

Jiří

Jiří

dlouholetý instruktor systému NTCS®/NTTC® v České republice

18 let praxe v obranných složkách, 21 let aktivní střelec, pravidelně se zúčastňuje střeleckých soutěží LOS, TSCH, Taktická malorážka, 22 let se věnuje boji zblízka Jiu-Jitsu, Karate a MMA.

Petr

Petr "Bull" Janík

Instruktor systému NTCS®/NTTC® v České republice

25 let praxe v obranných složkách, zejména u výsadkových, průzkumných a záchranných jednotek Armády České republiky. Významnou část své služební kariéry strávil u výsadkového praporu v Chrudimi, věnoval se potápění, ženijním a trhacím pracím, a to i včetně instruktorské činnosti. Je držitelem několika certifikací, instruktorských oprávnění a uznání za účast v několika zahraničních operacích.

Filip

Filip "Timbi" Timbaris

instruktor Krav Maga Level EXPERT 1 (Civilian, VIP, Women a Military Instructor)

bojovým sportům se zbraní i beze zbraně se věnuje více než 30 let, je jedním z předních instruktorů systému Krav Maga v České republice. Absolvoval kurzy a výcviková školení vedené celosvětově uznávanými instruktory boje zblízka a systému Krav Maga, např. Tamir Gilad, Avi Moyal, Israel Cohen, Amnon Darsa, Jean-Paul Jofret. Je bývalým členem Francouzské cizinecké legie (LE - Légion étrangère), kde se specializoval na boj v budovách a průzkumné akce a spolupracoval s elitními jednotkami policií a ozbrojených sil států i partnerů NATO. V průběhu služby absolvoval školení a kurzy zaměřené na různé zbraně a zbraňové systémy, na precizní střelbu, přežití, boj zblízka, boj v zastavěných oblastech, boj v uzavřených prostorách, první pomoc a další. Je držitelem několika instruktorských oprávnění a uznání. Jeho nejvyšší dosaženou hodností v LE je caporal. Po ukončení služby se věnoval ochraně osob. V současnosti se mimo jiné intenzivně věnuje výuce systému Krav Maga, a to jak pro veřejnost, tak zejména i pro specializované útvary Police ČR.

Jarda Soukup

Jarda Soukup

Zbrojíř výhradního distributora pistolí Glock v České republice, a to společnosti MPI CZ s.r.o., je držitelem nejvyšší certifikace zbrojíře GLOCK Advanced Armorer Course přímo od výrobce pistolí Glock, spol. GLOCK Ges.m.b.H., Austria, je školitelem ozbrojených složek ČR (Policie ČR, Armáda ČR, Celní správa, atd. včetně elitních útvarů, aj.) a partnerů spol. MPI CZ s. r. o.