Zásady ochrany osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji společností NTCS.PRO“fessional“ se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR), v platném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR
Společnost NTCS.PRO“fessional“ je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů klienta. Pro svou potřebu zpracovává tyto údaje o klientovi: 
  1. Jméno a příjmení, 
  2. poštovní adresa, 
  3. elektronická adresa, 
  4. telefonní kontakt, 
  5. datum narození. 
Uvedené osobní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa) jsou zpracovávány za účelem splnění nezbytných právních povinností, především pro potřeby vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů ve smyslu zákona o účetnictví, v platném znění. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty. 
Osobní údaje (elektronická adresa, telefonní kontakt) jsou zpracovávány za účelem individuální i hromadné komunikace s klienty, zejména za účelem zasílání informací od společnosti NTCS.PRO“fessional“, oznamování termínů a programů akcí, zasílání pozvánek na tyto akce a za účelem organizace a koordinace činnosti akcí. 
Osobní údaj (datum narození) je vyžadován v souvislosti s účastí na organizované akci realizované ve smyslu zákona o zbraních a střelivu a za účelem vyhotovení certifikátu o úspěšném absolvování akce společnosti NTCS.PRO“fessional“ 
Klient svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „odeslat“ ve formuláři) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů pro účely podnikatelské činnosti společnosti NTCS.PRO“fessional“. 
Klient poskytující údaje má k těmto údajům přístup a může tyto údaje kdykoli změnit, opravit nebo požádat o výmaz. Klient si je vědom, že svůj souhlas se zpracováním údajů může kdykoli odvolat, a to písemnou formou na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštovní adresu NTCS.PRO“fessional“, Sportovní 3205, 27601 Mělník. 
Společnost NTCS.PRO“fessional“ se zavazuje, na základě písemné žádosti klienta, tyto údaje bez zbytečného odkladu odstranit. 
Společnost NTCS.PRO“fessional“ prohlašuje, že veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. 
Webové stránky NTCS.PRO“fessional“ respektují soukromí návštěvníků a uživatelů. Umožňují jejich procházení bez nutnosti registrace či přihlášení. Při návštěvě rozhraní pro přihlášení na kurz a procházení webových stránek je návštěvník informován o používání technologie k shromažďování a ukládání informací do svého počítače prostřednictvím souborů cookies. Tyto soubory jsou nezbytné pro zajištění plnohodnotné funkce našich webových stránek. Dále je také využívána služba Google Analytics jako nástroj pro identifikaci a monitorování přístupu 
návštěvníka na webové stránky, a to proto aby bylo možné stále zkvalitňovat naše služby. NTCS.PRO“fessional“ využivá tyto cookies služby Google Analytics: 
  • _utma: tento soubor cookie se používá k určení, kolikrát uživatel navštívil internetové stránky 
  • _utmb: tento soubor cookie měří dobu návštěvy internetové stránky. Vyprší na konci každého připojení. 
  • _utmz: tento soubor cookie určuje, jak se návštěvník na stránku dostal.
    Návštěvník má právo cookies ve svém internetovém prohlížeči zablokovat. Některé funkce 
webové stránky NTCS.PRO“fessional“ tím ale mohou být omezeny. Web ntsc.pro používá zabezpečené šifrované spojení https.