New Techniques of Combat Shooting - NTCS® - Nové Techniky Bojové Střelby
V původním originálním názvu Nouvelle Technique de Tir de combat - NTTC®  se jedná o revoluční systém střelecké přípravy armádních i policejních složek Švýcarska, který zde byl, po zhruba 10 letech testování jak v soukromí, tak i v armádních strukturách, v roce 1997 zaveden jako oficiální a povinná součást střelecké přípravy Schweizer Armee. Ze švýcarské armády po jeho zavedení tento systém díky organizování mezinárodních školení pro instruktory střelby expandoval a byl buď komplexně celý nebo jeho vybrané části zavedeny v armádních a policejních složkách dalších, převážně evropských států, např. v 2003 - Belgie, 2004 - Francie (pěchota a letectvo), 2004 - Německo, 2007 - Francie (celá armáda a další části ozbrojených složek), Lucembursko, 2008 - Kanada, a dalších.

NTCS®/NTTC® je systém střelecké přípravy se všemi ručními zbraněmi, který je pružný, rozdělený do různých úrovní podle potřeb každého jednotlivce a každé jednotky a může být praktikovatelný samostatně nebo i v týmu.

Tento systém musí být brán jako celek, od prvotní manipulace až k výstřelu, přes řešení závad a dalších možných situací. Je to moderní a progresivní systém, který je jednoduchý, maximálně efektivní a univerzální.

Východiska systému NTCS®/NTTC® jsou především:
  • Úplná nezávislost a odpovědnost střelce v jakékoli situaci
  • Včasná identifikace nebezpečí a cíle za jakýchkoli podmínek
  • Tři druhy palby, které zaručí 100% úspěch
Základním pilířem systému NTCS®/NTTC® jsou 4. základní pravidla bezpečnosti:
  1. Každá zbraň je vždy považována za nabitou
  2. Nemířím a nenechám mířit hlaveň zbraně na nic, co nechci zničit
  3. Prst na spoušť pokládám až v okamžiku, kdy mám zamířeno na cíl
  4. Bezpečná identifikace cíle a jeho okolí
Do České republiky se tento systém dostal prostřednictvím tehdejších instruktorů francouzské armády Jean Yves Héberta a Christiana Goblase. Druhý jmenovaný začal v roce 2008 velmi intenzivně spolupracovat s Lubošem "Leonem" Kulhavým, bývalým členem Francouzské cizinecké legie a jeho prostřednictvím i s Milanem "Brutem" Hrubým, v té době aktivním příslušníkem bezpečnostních složek České republiky. Po zhruba 15ti letech aktivní služby se Brut transformoval na tento systém a od roku 2010 až do konce své aktivní služby v roce 2021 stál za prezentací a služební přípravou tímto systémem ve vybraných armádních i policejních složkách České republiky.

Na přelomu let 2015 a 2016 byla spolupráce Goblase, Leona a Bruta ukončena. Brut se téměř vždy významnou měrou podílel na organizování kurzů systému NTCS®/NTTC® v České republice, od roku 2012 pak i kurzů pro veřejnost, rozhodl se proto věnovat tomuto systému a organizovat tyto kurzy i nadále. S tím mu pomohli i švýcarští instruktoři, kteří mu poskytli materiály k dalšímu rozvoji jak jeho samotného, tak k rozvoji systému i k rozvoji komunity absolventů, kteří si tento systém oblíbili.

Postupně se tak budovala i komunita instruktorů, kterým Brut s vyškolením pomohl anebo je sám vyškolil, a kteří tento systém v ČR dlouhodobě reprezentují.

Vzhledem k současné situaci je nutno zdůraznit, že název NTCS® i NTTC® je na území České republiky registrovanou ochrannou známkou, jejíž používání je bez vědomí a souhlasu jejího vlastníka porušením práv k ochranné známce a bude řešeno dle platné legislativy.